O ESPÍRITO DO BOSQUE
Ano : 1.994
LINOCHO E A LÚA
Ano 1.987
DING, DING, DONG
MOSQUEONE ERROU O GOL
Ano 1.988
OS TITIRINAUTAS
Ano 1.990
CALIDOSCOPIO
Ano 1.991
GURUGÚ & CÍA
Ano 1.992
O INSPECTOR INSPIRACIÓN
Ano 1.995
RETRINCOS
Ano  1.997
A FADA DAS ROCHAS
Ano 1.996
A FANTÁSTICA TRANSFORMACIÓN
DE MAUROCARACOL
Ano 1.998
MONSTRUADAS
Ano 1.999
AS AVENTURAS DE
PEPÍN O PELEGRÍN
Ano 2.000
DADO TRUCADO.
XOGO REVIRADO
Ano 2.001
DON MACHISMO
PERDE PROTAGONISMO
Ano 2.001
A SORPRENDENTE HISTORIA
DO BENFADADO MOURELLAS
Ano 2.002
A  HORTA DOS MILAGRES
Ano  2.003
TRES X TRES = ¿UN?
Ano 2.004
ALBÍZARAS
Ano 2.005
de todas a espirito
de todas a espirito
de todas a espirito
INICIO
OBRAS EN CARTEL
VINDEIRAS FUNCIÓNS
CONTRATACIÓN
Espectáculos subvencionados  por:
O ESPIRRO DE GAIA
Ano 2.006